Tirsdag 24. oktober, 18.00 - 19.30

Stifinnere ( 5klasse - 7 klassse)

Planlegging av haik i Melshei lørdag 30.10 - 01.11. Hver patrulje planlegger sin haik og ser på kartet hvor de vil overnatte. Planlegge mat og fellesutstyr.

Annonse
Sørheimen