Tirsdag 28. mars, 18.00 - 19.30

Stifinnerne - vi lærer øyespleis og endespleis

Omvendt av forrige møte. Stifinnerne spleiser, vandrerne på orientering.

Øyespleis og endespleis er de to siste punktene vi mangler for ferdighetsmerke pionering!

Ta med kniv og noe å sitte på.

Annonse
Sørheimen